składka członkowska     zapłataskładkidane2019nowekonto
deklaracja przyjęcia do OZJ deklaracjadoozj