składka członkowska     zapłataskładkidane2019nowekonto
deklaracja przyjęcia do OZJ deklaracjadoozj
kryteria powoływania do kadr wojewódzkich kryteriakadry