Zarząd
Prezes Mariusz Groński
V – ce Prezes do spraw sportowych Sebastian Jakrzewski
Skarbnik
Michał Pokrywka
Sekretarz
Agnieszka Kubea
Członek Zarządu
Tomasz Kusior
Członek Zarządu Józef Rainczuk
Członek Zarządu Krzysztof Stodolski
   
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Janusz Radtke
Z – ca Przewodniczącego Julia Roszkiewicz
Członek Sławomir Janocha
   
Inne
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Izabela Kumorowska