Zarząd
Prezes Józef Jopek
V – ce Prezes
Mariusz Groński
Skarbnik
Michał Pokrywka
Sekretarz
Dariusz Kubea
Członek Zarządu
Radosław Miśkiewicz
Członek Zarządu Michał Gaj
Członek Zarządu
Julia Roszkiewicz
   
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Magdalena Duda
Z – ca Przewodniczącego Bernard Zembikiewicz
Członek Wojciech Tomczak
   
Inne
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Izabela Kumorowska