Okręgowy Związek Judo w Poznaniu przedstawia kalendarz zawodów w roku 2013