Zawiadamiam, że do chwili obecnej  kluby:

PKS Olimpia Poznań

OŚ AZS Poznań

Klub Sportowy „Gwardia” Piła

AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań

Grand Judo Poznań

AZS AWF Poznań

UKS „Łokietek” przy Sp nr 35 Poznań

UKS „Judo Dębiec” przy Sp nr 21 Poznań

UKS „Junior” przy Sp Lipno

UKS „Olimp” przy Sp nr 5 Rawicz

UKS „Energetyk” Poznań

UKS „Tramp” przy Sp nr 69 Poznań

ULKS Ippon Jarocin

UKS „Słowian” Mrowino

nie wpłacił składki członkowskiej za 2013 rok na rzecz Okręgowego Związku Judo w Poznaniu.

         Proszę więc o pilne uregulowanie tego statutowego obowiązku i wpłatę kwoty 200,- zł /dwieście  złotych/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2013 na nasze konto o nazwie:

 

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE

Biuro Obsługi Związków Sportowych

60 – 791 POZNAŃ ul. Reymonta 35

09-1240-6625-1111-0000-5608-6337

Z dopiskiem:

 dla OZ Judo

 

                W przypadku wpłaty przelewem proszę o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu faxem bądź pocztą elektroniczną.

 

                                                                           Z poważaniem

 

                                                                        Sekretarz OZ Judo w Poznaniu

                                                                                                                          mgr  inż. Barbara Jopek