145

życzy Zarząd Okręgowego Związku Judo w Poznaniu.