Działając w duchu sportu, w celu właściwego rozwoju sportowego dzieci i młodzieży OZ Judo w Poznaniu, Zarząd OZ Judo  na zebraniu  w dniu 24.02.2014 r. podjął uchwałę nr 5/2014 w sprawie odwieszenia KS Akademia Judo Poznań z dniem 1.03.2014 r., pamiętając jednak, aby wszelkie działania w przyszłości cechowała zasada fair play.