Wszelkie uwagi do projektu kalendarza imprez Okręgowego Związku Judo w Poznaniu na rok 2018  prosimy kierować na adres okregowy@oz-judo.pl w terminie do 13.12.2017 r.

Kalendarz OZJudo 2018