W celu usprawnienia zawodów zgłoszenia do eliminacji do OOM , które odbędą się w dniu 12.04.2017 r. w Żórawinie proszę wysyłać na:

 e-mail: oom.2017@wp.pl 

do dn. 09.04.2017 (niedziela), do godziny 22:00. Zgłoszenie powinno być wypełnione w pliku exel (jak w załączniku).

Proszę uzupełniać tabele wg wzoru jaki podany jest w załączniku. Przy wpisywaniu danych w tabele, proszę nie używać polskich znaków (np. ą,ć), skrótów (np. kg) lub innych znaków interpunkcyjnych (np. ; lub  „…” ).

zgloszenie oom