I N FO R M A C J A  do wszystkich  klubów i trenerów  , którzy mają zawodników w Kadrze  Woj. Wlkp.  Poznań            Proszę o przesłanie danych do dnia 3.03.2018r.   ( pilna sprawa )

         –  numery licencji trenerów  i ich klasy  trenerskie  , którzy są trenerami współpracującymi
         –  numery  licencji  wszystkich zawodników oraz dokładna data urodzenia , którzy są w kadrze woj. młodzieży,                junior , junior mł. młodzik .
         –  każdy zawodnik z kadry  musi mieć podana kategorie wagowa .
         –  musi być to załatwione do dnia wskazanego jeśli nie będzie to zawodnik i trener  będzie skreślony z listy        kadry woj. Poznań
         –  jest to wymóg  W S S  Poznań
                

                                                                                                                    Trener Koordynator
                                                                                                              Kardy Woj.  Wlkp.  Poznań
                                                  
                                                                                                                       Józef Jopek