W dniu 03.12.2018 roku o godz. 11:00-12:30 w siedzibie Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu przy ulicy Reymonta 35 odbędzie się konsultacja oceniająca
poziom szkolenia i współzawodnictwa w Judo kobiet i mężczyzn.
Na konsultację zapraszamy ze strony Wojewódzkiego Związku Sportowego: Prezesa
Związku, V-prezesa do spraw sportowych, trenera koordynatora oraz szkoleniowców
uczestniczących w realizacji szkolenia wojewódzkiego młodzików, juniorów młodszych, juniorów
i młodzieżowców w roku 2018.