Okręgowy Związek Judo przedstawia listę zawodników kadry wojewódzkich powołanych na Brother Olympic Camp Gwiazdy Igrzysk w Luboniu w dniach 17-19.04.2019 r. Potwierdzenie udziału zawodników należy wysłać do dnia 7.04.2019 r. i jednocześnie dostarczyć trenerowi na campie oświadczenie o przetwarzaniu danych  zawodnika podpisane przez rodziców.

Koszty jakie ponoszą poszczególne grupy wiekowe jednorazowo od zawodnika

 

Młodzik chłopcy                    148.00 zł.

Młodzik dziewczyny               174.00 zł.

Junior młodszy chłopcy           41.00 zł.

Junior młodszy dziewczyny      20.00 zł.

Junior chłopcy                       53.00 zł.

Junior dziewczyny                  20.00 zł.

Młodzieżowiec chłopcy           59.00 zł.

Młodzieżowiec dziewczyny      29.00 zł.

1903spis_zawod_KWJ_Chłopców 17-19.04.2019 Poznań

1903spis_zawod_KWJ_Kobiet 17-19.04.2019 Poznań

1903spis_zawod_KWJM_Chłopców 17-19.04.2019 Poznań

1903spis_zawod_KWJM_Dziewczyn 17-19.04.2019 Poznań

1903spis_zawod_KWML Chłopców 17-19.04.2019 Poznań

1903spis_zawod_KWML_Dziewczyn 17-19.04.2019 Poznań

1903spis_zawod_Młodziczka zgrupowaniekonsult_Poznań 17-19.04.2019 1

1903spis_zawod_Młodzik zgrupowaniekonsult_Poznań 17-19.04.2019