Dzień dobry,

W załączeniu przekazujemy dokumenty dotyczące konsultacji programowo-finansowych, które w tym roku odbywać się będą łącznie z konsultacjami oceniającymi realizację szkolenia i współzawodnictwa w ramach KWM, KWJM, KWJ ,KWMŁ:

  1. HARMONOGRAM KONSULTACJI,
  2. PISMO PRZEWODNIE ADRESOWANE DO KLUBÓW SPORTOWYCH
  3. DRUK PRELIMINARZA KLUBU SPORTOWEGO- UWAGA – PROSIMY WYPEŁNIAĆ STRONĘ ZBIORCZĄ PRELIMINARZA WRAZ Z  ZAŁĄCZNIKAMI DOTYCZĄCYMI TYLKO TYCH ZADAŃ, NA KTÓRE MA BYĆ PRZYZNANA DOTACJA
  4. ANKIETA AKTUALIZUJĄCA DANE O STOWARZYSZENIU

W preliminarzach prosimy wpisywać tylko „KOSZTY-KWOTA OGÓŁEM”. Kolumna „KOSZTY—KWOTA Z WSS” będzie uzupełniana podczas spotkań,  po przekazaniu przez Dyrektora Biura WSS informacji o ostatecznej liczbie punktów zdobytych przez Kluby i Wielkopolskie Związki Sportowe oraz podaniu wartości za 1 punkt.

 Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą  o poinformowanie przedstawicieli i działaczy Klubów Sportowych, które osiągnęły poziom sportowy w bieżącym roku wyrażony w punktach, o terminie konsultacji oraz przekazanie im dokumentów, które należy złożyć w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada 2019 roku.(informacja w sprawie konsultacji oraz druki są dostępne również na naszej stronie www.wss.poznan.pl)

Z góry dziękuję za współpracę i  pomoc w dystrybucji  w/w dokumentów.

 Z wyrazami szacunku

Agnieszka Budzicka

Wielkopolskie Stowarzyszenie

Sportowe w Poznaniu

Tel.61 8690-450

Fax. 61 661 20 01

Kom. 606 435 719

ANKIETA AKTUALIZUJĄCA DANE O STOWARZYSZENIU

KONSULTACJE Programowo -finansowe oraz oceniające 2019 – HARMONOGRAM II…

KONSULTACJE Programowo -finansowe oraz oceniające 2019 – HARMONOGRAM

KONSULTACJE 2020- PISMO PRZEWODNIE K.S.

PRELIMINARZ SEKCJI 2020