Zawodnicy biorący udział w obozie letnim są zobowiązani do dostarczenia wypełnionej karty kwalifikacyjnej oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich
Karta kwalifikacyjna znajduje się poniżej w załączniku
Wszyscy zawodnicy zakwalifikowani na obóz proszeni o potwierdzenie udziału do 30.06.2019
Trenerzy klubowi potwierdzają na e-maila jozef.jopek@op.pl
Nie potwierdzenie udziału zawodnika skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
Trenerzy klubowi zawodników z rezerwy też potwierdzają w razie wolnych miejsc chęć udziału w obozie