Proszę o potwierdzanie udziału zawodników powołanych na obóz w Zakopanem 
do dnia 28.12 2019 r. do trenera koordynatora Józefa Jopka tel. 601978557
i trenera Radosława Miśkiewicza 

                       Józef Jopek
Obóz Kadry Wojewódzkiej Wielkopolski