W związku z koniecznością przygotowania szerokiej listy zawodników i zawodnicze do kadr wojewódzkich proszę o przesłanie kandydatów i kandydatek do składu kadr, którzy będą uczestniczyli w zgrupowaniach i konsultacjach sportowych kadr wojewódzkich. Informację proszę przesłać na adresy e-mail: jozef.jopek@wp.pl , stodikaczory@wp.pl , miskiewicz@akademiajudo.pl w terminie do 12.11.2020r.

Nie zgłoszenie przez Klub zawodników i zawodniczek będzie traktowane przez Koordynatora Kadr Wojewódzkich jako rezygnacja z uczestnictwa w zgrupowaniach i konsultacjach Kadr Wojewódzkich.

Zgodnie z wstępnymi ustaleniami zimowe zgrupowania kadr odbędą się w drugim tygodniu wielkopolskich ferii zimowych w 2021r.

Propozycja klub – Kadry na 2021