Informuję, iż dnia 5.02.2020 mija ostateczny termin nadesłania informacji od trenerów współpracujących z kadrą wojewódzką /numer licencji/ i zawodników znajdujących się w niej /numer licencji i data urodzenia/. Adres email: okregowy@oz-judo.pl

                                                                                               trener koordynator kadry wojewódzkiej

                                                                                                                    Józef Jopek