Dzień dobry,

W związku z panującą sytuacją pandemiczną oraz  zagrożeniem zakażeniem  COVID-19, KONSULTACJE PROGRAMOWO-FINANSOWE dotyczące dofinansowania zadań w 2021 roku ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego nie będą odbywały się w trybie stacjonarnym. W załączeniu przekazujemy dokumenty, w tym:

  1. Pismo z instrukcją  wypełniania preliminarzy
  2. Pismo przewodnie adresowane do Wielkopolskich Związków Sportowych
  3. Pismo przewodnie adresowane do Klubów Sportowych
  4. Druk preliminarza dla Wielkopolskich Związków Sportowych – prosimy wypełniać stronę zbiorczą preliminarza wraz z  załącznikami dotyczącymi tylko tych zadań, na które ma być przyznana dotacja
  5. Druk preliminarza dla Klubów Sportowych – prosimy wypełniać stronę zbiorczą preliminarza wraz z  załącznikami dotyczącymi tylko tych zadań, na które ma być przyznana dotacja
  6. Ankieta aktualizująca dane o stowarzyszeniu

 

Preliminarze należy przygotować na podstawie bieżących wyników (punktacji) Systemu Sportu Młodzieżowego (dostęp przez stronę WSS) oraz złożyć w dwóch egzemplarzach, na obu oryginalne podpisy dwóch osób- zgodnie  z reprezentacją

Do preliminarzy należy dołączyć- na osobnej kartce podpisanej i opieczętowanej informację,  wg poniższego wzoru:

„W przypadku wyższej lub niższej kwoty dofinansowania na rok 2021 ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego Klub Sportowy ……../ Wielkopolski Związek Sportowy……….prosi o zwiększenie/zmniejszenie kwoty w Zadaniu ……….”

Dokumenty (preliminarze, informacje dodatkowe sporządzone do preliminarzy, ankietę) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2021 r.

Dokumenty wypełniać komputerowo

Po opublikowaniu wyników końcowych Systemu Sportu Młodzieżowego (15.01.2021 r.), ustaleniu wartości za 1 pkt., Biuro Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego zweryfikuje kwoty na preliminarzach klubów i związków sportowych, zatwierdzi preliminarze, przygotuje Porozumienia i przekaże komplet dokumentów, za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki polecone) zainteresowanym podmiotom.

 

Bardzo proszę o przekazanie informacji zainteresowanym klubom.

 

Z góry dziękuję za współpracę i  pomoc w dystrybucji  w/w dokumentów.

 

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Budzicka

Wielkopolskie Stowarzyszenie

Sportowe w Poznaniu

Tel.61 8690-450

Kom. 606 435 719

2021_PRELIMINARZ_SEKCJI

ANKIETA AKTUALIZUJĄCA DANE O STOWARZYSZENIU 2020

KONSULTACJE PROGRAMOWO-FINANSOWE 2021

PISMO PRZEWODNIE -KS