Szanowni Państwo,

Przypominamy, że na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu  z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Nadawania Godności Członka Honorowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu, istnieje możliwość składania  w sekretariacie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego wniosków ze szczegółowym  opisem działalności osoby na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami, godność „Członka Honorowego” może otrzymać:

  • Członek władz statutowych Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego  (Zarząd, Komisja Rewizyjna), pełniący funkcję minimum przez dwie kadencje.
  • Działacz Klubu lub Związku Sportowego, którego wieloletnia praca przyczyniła się             do sukcesów sportowych  i organizacyjnych wielkopolskiego sportu.
  • Działacz samorządowy za wybitne zasługi i pomoc w realizacji zadań Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.

 

Po analizie i ocenie działalności osób fizycznych na rzecz wielkopolskiego sportu, którym ma być nadana Godność Członka Honorowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, Kapituła zaopiniuje i przedstawi do akceptacji Zarządowi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego wnioski wraz z uzasadnieniem.

 

Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2021 roku”

 

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Budzicka

Wielkopolskie Stowarzyszenie

Sportowe w Poznaniu

Tel.61 8690-450  

e-mail: wss@wss.poznan.pl