W dniu 6 czerwca odbył się  w Mochach I-szy Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików o Puchar Wójta Gminy Przemęt. Organizatorem Turnieju  był UKS Pohl Judo Przemęt przy współudziale Urzędu Gminy Przemęt, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Przemęcie, 5 Lubuski Pułk Artylerii oraz Okręgowy Związek Judo w Poznaniu. Kierownikiem zawodów był Damian Lisiewicz, a Sędzią Głównym  był pan Adam Prokopczyk.

Uroczyste otwarcie Turnieju poprowadziła Sekretarz Klubu Anna Lisiewicz witając przybyłych zawodników i ich trenerów oraz zaproszonych przybyłych gości: Gospodarza Gminy Przemęt Pana Wójta Janusza Frąckowiaka, Przewodniczącą Rady Gminy Przemęt Panią Elżbietę Wita , Gospodarza obiektu Panią Dyrektor Małgorzatę Zielińską, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu Panią Martę Sobierajską oraz  jednego ze sponsorów Pana Sebastiana Pabicha Betoniarnia Przemęt, który wspiera  działalność UKS Pohl Judo Przemęt, a także V-ce Prezesa Okręgowego Związku Judo w Poznaniu Pana Mariusza Grońskiego. Samego otwarcia dokonał Pan Wójt Janusz Frąckowiak, który powitał wszystkich w imieniu władz Gminy i życzył owocnych startów. Głos zabrały jeszcze Pani Dyrektor Małgorzata Zielińska i Pani Elżbiet Wita przewodnicząca Rady Gminy.

W turnieju wzięło udział około 200 zawodniczek i zawodników z 24 polskich klubów judo. Największą reprezentację wystawił Klub Sportowy Czarni Bytom, który to w klasyfikacji medalowej zajął pierwsze miejsce. Zawody zostały rozegrane na czterech polach walki wyposażonych w elektroniczny system rozgrywania walk. Dzięki zastosowaniu tego systemu Turniej przebiegł sprawnie i bez jakiegokolwiek problemów.

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji turnieju od strony finansowej  należą się  Urzędowi Gminy Przemęt oraz naszym sponsorom Panu Karolowi Kaminiarzowi Gospodarstwo Rolne Kaminiarz, Panu Sebastianowi Pabich Betoniarnia Przemęt, Panom Zbigniewowi i Grzegorzowi Pabich Betoniarnia Mochy oraz Panu Mateuszowi Szantyka Hurtownia Budowlana Mat-Bud Wieleń. Dziękujemy również Pan Małgorzacie Zielińskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mochach za udostępnienie obiektu tj. sali gimnastycznej oraz organizacji części gastronomicznej zawodów.

Natomiast od strony technicznej żołnierzom z 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie za pomoc przy zwożeniu i odwożeniu maty oraz za wsparcia podczas samego turnieju. Rodzicom , starszym zawodnikom, sympatykom klubu,  członkom kadry trenerskiej zaangażowanym w przygotowania, przeprowadzenie turnieju i porządkowanie obiektu po jego zakończeniu.

I na samym końcu, ale jakże potrzebnym Paniom z obsługi  oraz wszystkim, którzy  przyczynili się do uświetnienia i przeprowadzenia tych zawodów, a nie zostali imiennie wymienieni.