Wszelkie uwagi i propozycje do kalendarza imprez OZ Judo w  Poznaniu prosimy kierować na adres okregowy@oz-judo.pl w terminie do 12.01.2021 r.

Kalendarz OZJudo 2021 v1