Okręgowy Związek Judo w Poznaniu w dniu 07.04.2021 r. podjął uchwałę o przyjęciu nowych członków zwyczajnych.

Lista przyjętych klubów:

1.UKS Łokietek przy Szkole Podstawowej nr 35 w Poznaniu

2.Klub Sportowy Akademia Judo Poznań

3.Klub Sportowy AZS AWF Poznań

4.Uczniowski Klub Sportowy „SMS 69 Judo” przy Szkole Podstawowej nr 69 w Poznaniu

5.Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon” Suchy Las

W dniu jutrzejszym ukaże się  informacja, czy odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w dniu 10.04.2021 r.