Okręgowy Związek Judo w Poznaniu informuje o następnych terminach Okręgowego Randori.

  • 12.06.2021
  • 10-12.09.2021
  • 10-12.12.2021

Przypominamy, że poprzednie randori odbyły się w dniach 19-21.02., 5-7.03 i 24.04.2021r. i które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem i zostały pozytywnie przyjęte przez środowisko wielkopolskiego judo. Przypominamy, że decyzją Zarządu Okręgowego Związku Judo  osoby biorące udział w szkoleniu Kadry Wojewódzkiej Wielkopolski w Judo, zobowiązane są do uczestnictwa w  każdym randori szkoleniowym 6 razy w roku. Każdy powołany w zawodnik i zawodniczka może nie uczestniczyć w Randori tylko jeden raz bez podania przyczyny, kolejny brak uczestnictwa trzeba udokumentować zwolnieniem lekarskim lub innym usprawiedliwieniem. Brak usprawiedliwienia będzie skutkowało przesunięciem powołanego zawodnika lub zawodniczki  do składu rezerwowego Kadry Wojewódzkiej. Okręgowy Związek Judo zaprasza wszystkie wielkopolskie kluby judo do aktywnego uczestnictwa w Okręgowym Randori. Tylko aktywne uczestnictwo w randori pozwoli na podniesieniu poziomu wyszkolenia wielkopolskich zawodników i zawodniczek i osiągnięcie wysokich wyników  na zawodach rangi mistrzowskiej.

 

Zarząd Okręgowego Związku Judo