SPRAWOZDANIE SĘDZIOWSKIE OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU JUDO W POZNANIU W LATACH 2017