Okręgowy Związek Judo w Poznaniu informuję, że 30 stycznia br. odbył się kurs sędziowski w trybie on-line. Sprawozdanie z Kursu i aktualna lista przeszkolonych i zweryfikowanych sędziów została zamieszczona w zakładce „SĘDZIOWANIE”.