Okręgowy Związek Judo w Poznaniu informuje, iż decyzją  Zarządu na posiedzeniu w dniu 1.10.2022 r. 
Koordynatorem Sędziów województwa wielkopolskiego została wybrana Pani Izabela Kusza. 
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku gdy zawody, organizowane przez Kluby województwa wielkopolskiego, 
są umieszczone w kalendarzu sportowym OZJudo w Poznaniu oraz są one ujęte w Regulaminie rankingu 
województwa wielkopolskiego dobór obsady sędziowskiej łącznie z Sędzią Głównym zawodów należy uzgadniać 
z Koordynatorem Sędziów województwa wielkopolskiego.