Dzień dobry,

 w związku z rozpoczęciem przygotowań do udziału w konkursie:  „Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium wyników osiąganych w systemie” na rok 2024 przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie dokumentacji dotyczącej konsultacji programowo- finansowych odnośnie dofinansowań zadań w 2024 roku ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W załączeniu przekazujemy materiały niezbędne do przygotowania oferty:

  1. Druk preliminarza dla Wielkopolskich Związków Sportowych i Klubów Sportowych (od tego roku następuje istotna zmiana- jest jeden druk dla WZS i KS) – prosimy wypełniać stronę zbiorczą preliminarza wraz z załącznikami dotyczącymi tylko tych zadań, na które ma być przyznana dotacja.
  2. Pismo z instrukcją wypełniania preliminarzy.

 

Wypełnione preliminarze proszę przesyłać w WERSJI ELEKTRONICZNEJ (!) do 15.12.2023r. na adres e-mail:  wss@wss.poznan.pl

 

W razie jakichkolwiek pytań, służę pomocą.

 

Z wyrazami szacunku

Justyna Baczyńska

Wielkopolskie Stowarzyszenie

Sportowe w Poznaniu

tel. 61 8690-450

kom. 577-882-158

e-mail: wss@wss.poznan.pl

KONSULTACJE PROGRAMOWO-FINANSOWE 2024- INSTRUKCJA

PRELIMINARZ KS I WZS 2024