Zarząd Okręgowego Związku Judo w Poznaniu podjął decyzję o dodaniu dodatkowej kategorii wagowej do 38 kg w kategorii młodzików.