Zarząd Okręgowego Związku Judo w Poznaniu na zebraniu w dniu 03.10.2023 r. podjął uchwałę o bezterminowym zawieszenie w prawach sędziowskich pana Adama Prokopczyka i Tomasza Liberskiego i skierowanie sprawy do Kolegium Sędziów Polskiego Związku Judo i Komisji Dyscyplinarnej.