Z uwagi na mniejszą liczbę zgłoszonych zawodników do Jesiennego Turnieju Judo Dzieci w Poznaniu w dniu 16.09.2023 r.

waga dzieci urodzonych w latach 2011-2012 będzie odbywać się od godziny 10.45 do 11.15

od godz. 8.30 – wydawanie kart wagowych

Godz. 8.30 – 9.30 – waga dzieci 2013-2014 i 2015-2016

Godz. 9.45 – weryfikacja list wagowych przez trenerów

Godz. 9.30 – 10.15 – weryfikacja i losowanie

Godz.  10.15  –  otwarcie zawodów i rozpoczęcie walk do ich zakończenia

Godz. 10.45 – 11.15 – waga dzieci  2011-2012

Godz. 11.15 – 12.00 – weryfikacja i losowanie

Godz. 12.00 – otwarcie zawodów i rozpoczęcie walk do ich zakończenia