W dniach 05-06.01.2013 w Poznaniu odbył się „Kurs doszkoleniowy z zakresu uzyskiwania stopni kyu i 1,2,3 DAN”. Organizatorami był Polski Związek Judo,Okręgowy Związek Judo w Poznaniu oraz ,Regionalna Komisja Kyu i Dan Regionu III. Prowadzącymi kurs byli: Jarosław Mroczko-6Dan, Marian Jasiński-7Dan,Czesław Koperski-6Dan, Andrzej Bączykowski- 5Dan, Czesław Kur-7Dan,Jarosław Wołowicz-6Dan. W kursie wzięło udział blisko 70 uczestników.

FILM SZKOLENIOWY ,który prezentuje Marian Jasiński -7dan oraz Grzegorz Gros 1dan