Zarząd OZJudo informuje , że został zatwierdzony kalendarz imprez na pierwsze półrocze bieżącego roku, natomiast druga połowa roku zostanie zatwierdzona przez Zarząd do dnia 20.03.2014

KalendarzOZJ2014