Wszelkie uwagi do kalendarza imprez  prosimy kierować do 12.12.2018 r.