Poniżej zamieszczamy aktualny regulamin rankingu województwa wielkopolskiego na 2015 rok.

REGULAMIN RANKINGU OZJ 2015