Okręgowy Związek Judo w Poznaniu i Poznański Klub Sportowy OLIMPIA zaprasza kluby województwa wielkopolskiego do udziału w randori i treningu w soboty od godziny 11.00-13.00. W zajęciach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający ważne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW pod opieką trenera lub opiekuna. Randori jest przeznaczone dla zawodników z grupy wiekowej dziecko starsze, młodzik/czka, junior/ka młodsi, junior/ka. Zajęcia będą odbywać się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 106 w Poznaniu,

Mariusz Groński:
telefon: 601-288-351;
e-mail: mariusz.gronski@judo-poznan.pl