Zarząd Okręgowego Związku Judo w Poznaniu zawiadamia, że w poniedziałek dnia 07.11.2016 roku o godz. 17.45 /I termin/ i o godz. 18.00 /II termin/ w sali konferencyjnej  Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu przy ulicy Świerzawskiej 18 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Klubów i UKS-ów Okręgowego Związku Judo w Poznaniu na które uprzejmie zapraszamy.

Każdy przedstawiciel klubu ma obowiązek przedstawić przed rozpoczęciem zebrania pisemne upoważnienie / pełnomocnictwo / Zarządu swego Stowarzyszenia /klubu lub UKS-u/ do uczestnictwa w Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów OZ Judo, które zostanie wymienione na mandat delegata.