Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiono informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendia i nagrody sportowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Stypendia i nagrody sportowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Informacja w sprawie możliwości uzyskania stypendiów i nagród sportowych w 2017 roku

Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XIX/518/16 z dnia 30 maja 2016r. (dot. stypendiów sportowych) i XXIX/741/17 z dnia 27 marca 2011 (dot. nagród sportowych), departament Sportu i Turystyki informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie:

  • – Stypendium dla młodzieży uzdolnionej sportowo,
  • – Nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla medalistów Igrzysk Głuchych oraz Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
  • – Nagród dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla Sportu.

Wnioski z opisem sukcesów sportowych kandydata spełniających warunki określone w ww. uchwałach należy złożyć w Departamencie Sportu i Turystyki w następujących terminach:

  • do 31 sierpnia br.– o przyznanie stypendiów, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie poprzedniego roku do 31 sierpnia roku, w którym przyznaje się stypendia,
  • do 15 listopada br.– o przyznanie nagród, uwzględniając wyniki sportowe i zasługi wypracowane w roku, w którym przyznaje się nagrody oraz nagrody za zasługi dla sportu (działacze sportowi).

Celem zaproponowania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listy kandydatów oraz wysokości przyznanych stypendiów i nagród odbędzie się posiedzenie Komisji ds.:

  • stypendiów – we wrześniu br.;
  • nagród – na przełomie listopada i grudnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także stosowne wnioski, znajdują się na stronie UMWW.

Link do materiału (do pobrania):

https://www.umww.pl/departamenty_departament-sportu-i-turystyki_stypendia-i-nagrody-sportowe-samorzadu-wojewodztwa-wielkopolskiego

Z poważaniem,

Dariusz Pietranis