Okręgowy Związek Judo w Poznaniu informuje, iż wszyscy trenerzy, którzy prowadzili zajęcia w ramach obozów kadr wojewódzkich przy obozach klubowych, zobowiązani są na dostarczenie poniższych oświadczeń do WSS w Poznaniu w terminie nie przekraczającym 15.10.2018 r.
Wraz z oświadczeniami należy złożyć dokumentację przeprowadzonych sprawdzianów dla zawodników którzy brali udział w obozach z ramienia kadr wojewódzkich

2018_dane_osobowe_niepelnoletni

2018_dane_osobowe_pelnoletni