Zarząd Okręgowego Związku Judo w Poznaniu, zgodnie z Uchwałą nr 4/2012 z dnia 12.09.2012 r.,  informuje o wykluczeniu UKS Orły Daszewice i UKS Dwudziestka z Plusem  z członków zwyczajnych OZJudo w Poznaniu. Decyzja została podjęta w związku z nieopłaceniem składki członkowskiej za 2010 i 2011 rok w terminie do 20 lipca 2012 r.