Dzień dobry,

 Wzorem ubiegłego roku  KONSULTACJE PROGRAMOWO-FINANSOWE dotyczące dofinansowania zadań w 2023 roku ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego nie będą odbywały się w trybie stacjonarnym.

W załączeniu przekazujemy dokumenty, w tym:

  1. Pismo z instrukcją  wypełniania preliminarzy
  2. Pismo przewodnie adresowane do Wielkopolskich Związków Sportowych
  3. Pismo przewodnie adresowane do Klubów Sportowych
  4. Druk preliminarza dla Wielkopolskich Związków Sportowych – prosimy wypełniać stronę zbiorczą preliminarza wraz z  załącznikami dotyczącymi tylko tych zadań, na które ma być przyznana dotacja
  5. Druk preliminarza dla Klubów Sportowych – prosimy wypełniać stronę zbiorczą preliminarza wraz z  załącznikami dotyczącymi tylko tych zadań, na które ma być przyznana dotacja
  6. Ankieta aktualizująca dane o stowarzyszeniu

 

Preliminarze należy przygotować na podstawie bieżących wyników (punktacji) Systemu Sportu Młodzieżowego (dostęp przez stronę WSS) oraz złożyć w dwóch egzemplarzach, na obu oryginalne podpisy dwóch osób- zgodnie  z reprezentacją

 

Do preliminarzy należy dołączyć- na osobnej kartce podpisanej i opieczętowanej informację,  wg poniższego wzoru:

 

„W przypadku wyższej lub niższej kwoty dofinansowania na rok 2023 ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego Klub Sportowy / Wielkopolski Związek Sportowy……….prosi o zwiększenie/zmniejszenie kwoty w Zadaniu ……….”

 

Przy opracowywaniu preliminarzy prosimy przyjąć wskaźniki za jeden punkt, obowiązujące w bieżącym roku:

 

KLUBY SPORTOWE (KS)

INDYWIDUALNE SPORTY OLIMPIJSKIE                            205,00

INDYWIDUALNE SPORTY NIEOLIMPIJSKIE                     164,00

GRY ZESPOŁOWE OLIMPIJSKIE                                          256,00

GRY ZESPOŁOWE NIEOLIMPIJSKIE                                   204,00

 

WIELKOPOLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE (WZS)

WZS-SPORTY OLIMPIJSKIE                                                    41,00

WZS-SPORTY NIEOLIMPIJSKIE                                             33,00

WZS- GRY ZESPOŁOWE- DOD.REPREZENTACJI                        21,00

 

Dokumenty (preliminarze, informacje dodatkowe sporządzone do preliminarzy, ankietę) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2022 r.

Dokumenty proszę wypełniać komputerowo.

 

Po opublikowaniu wyników końcowych Systemu Sportu Młodzieżowego (prawdopodobnie 15.12.2022 r.), ustaleniu wartości za 1 pkt., Biuro Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego zweryfikuje kwoty na preliminarzach klubów i związków sportowych, zatwierdzi preliminarze, przygotuje Porozumienia i przekaże komplet dokumentów, za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki polecone) zainteresowanym podmiotom.

 

Z góry dziękuję za współpracę i  pomoc w dystrybucji  w/w dokumentów do zainteresowanych klubów.

 

 

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Budzicka

Wielkopolskie Stowarzyszenie

Sportowe w Poznaniu

Tel.61 8690-450

ANKIETA AKTUALIZUJĄCA DANE O STOWARZYSZENIU 2023

KONSULTACJE PROGRAMOWO-FINANSOWE 2023- INSTRUKCJA

KONSULTACJE PROGRAMOWO-FINANSOWE 2023- K.S.

PRELIMINARZ SEKCJI 2023