W dniu 17.12.2013 r. w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Klubów OZ Judo w Poznaniu. W wyniki rezygnacji Pana Henryka Kuszy i Janusza Radtke z członków Zarządu, zgodnie z paragrafem z &  25  p. 5 STATUTU, w wyniku głosowania jawnego Walne Zebranie Sprawozdawcze przekształciło się w Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w sprawie wyboru nowego Zarządu. W wyniku głosowanie nowy Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

  1. Mariusz Groński – v-ce Prezes ds. sportowych
  2. Agnieszka Kubea – sekretarz
  3. Janusz Radtke – skarbnik
  4. Sebastian Jakrzewski – członek
  5. Michał Pokrywka – członek
  6. Wiesław Bidziński – członek
  7. Damian Koprak – członek
  8. Waldemar Frąckowiak – członek