Pages Navigation Menu

Okręgowy Związek Judo w Poznaniu

Kluby – braki w dokumentacji

W załączeniu przesyłam wykaz Klubów Sportowych, które, mimo złożenia preliminarza na 2014 rok, nie otrzymały Porozumienia, z powodu braku Ankiety wraz z załącznikami oraz tych, którym Porozumienie zostało wysłane, a nie dostarczyły jednego podpisanego egzemplarza.  Zgodnie z zapisem „Porozumienie, podpisane przez Porozumienie, podpisane przez dwie osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu należy niezwłocznie przesłać do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu , najpóźniej w terminie do dnia  30 czerwca 2014 roku.  Brak Porozumienia w określonym  terminie będzie równoznaczne  z rezygnacją Klubu Sportowego ze środków finansowych przyznanych na 2014 rok”

POROZUMIENIA 2014- BRAKI

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.