Poniżej znajduje się  projekt nowego Regulaminu Uzyskiwania Stopni Judo. Wszelkie uwagi i propozycje do załączonego projektu prosimy przesyłać do końca listopada 2015 r. na adres mailowy pzjudo@pzjudo.pl

REGULAMIN DAN 2015 op