Członkowie OZJudo proszeni są  o przejrzenie aktualnego Statutu i przesłanie propozycji zmian wypełniając formularz „Propozycja zmian w Statucie OZJudo w Poznaniu 29.10.2021”. Propozycje zmian proszę przesłać na adres email: okregowy@oz-judo.pl w terminie do 29.11.2021r.

Zarząd OZJudo

Propozycja zmian w Statucie OZJudo w Poznaniu 29.10.2021

STATUT OZJudo w Poznaniu.