Okręgowy Związek Judo w Poznaniu przypomina,  iż do jutra został przedłużony termin potwierdzenia udziału w campie szkoleniowym kadry województwa wielkopolskiego w judo w Luboniu w dniach 11-14.11.2021 r. Brak potwierdzenia udziału w campie przez kluby skutkuje wykreśleniem ich zawodników z udziału.