W załączeniu przesyłam informacje, otrzymane z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, dotyczące ubiegania się o stypendium sportowe dla młodzieży uzdolnionej sportowo oraz nagród za medale Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów, a także za uzyskanie nominacji olimpijskiej i paraolimpijskiej, w tym:

  • Pismo DS.-I.513.19.2016,
  • Uchwała nr XIX/518/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VI/85/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych  ,
  • Uchwała nr VI/86/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu,
  • WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego,
  • WNIOSEK o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

filename-1