Obóz sportowy KW w Mielnie
W dniach od 30.07-10.08.2017 Junior Młodszy i Młodzik
W dniach od 30.07-8.08.2017 Junior
 
Obóz sportowy KW w Żywcu
w dniach 18-24.08.2017 Junior, Junior Młodszy i Młodzik
Zawodnicy z KW kategorii Junior i Junior Młodszy nie ponoszą opłaty za obóz
Zawodnicy z KW Młodzik ponoszą opłatę w wysokości 40 zł. za dzień pobytu, (Mielno 480 zł., Żywiec 280 zł.)
 
Uczestnikom akcji szkoleniowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 
Zawodnicy muszą posiadać przy sobie aktualne badania lekarskie
Potwierdzenie udziału w obozach tylko przez trenerów klubowych na tel. 604550493 lub e-mail jozef.jopek@op.pl  do 9.07.2017