Wszyscy zawodnicy i trenerzy, którzy uczestniczą w szkoleniu kadr wojewódzkich w roku 2018, zobowiązani są do dostarczenia w terminie do 10 kwietnia br. oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych /załączniki/. Zgody te można składać u mnie osobiście lub na ręce pana Mariusza Grońskiego. Nie dostarczenie oświadczenia skutkuje wykreśleniem, ze szkolenia wojewódzkiego.

                                                                                                       trener koordynator – Józef Jopek

2018_dane_osobowe_niepelnoletni

2018_dane_osobowe_pelnoletni