Każdy zawodniki przebywający na obozie kadry wojewódzkiej w Mielnie w dniach 16-26.06.2020 r. obowiązkowo musi posiadać podpisane oświadczenie /załącznik/ i ważne badania sportowo lekarskie.

trener koordynator Kadr Woj. wlkp. Poznań –  Józef Jopek

Oświadczenie