Osoby, które nie uczestniczyły w kursie weryfikacyjno-szkoleniowym zorganizowanym przez OZJudo i WZJudo w dniu 20.01.2018r. chcące uzyskać weryfikację warunkową zobowiązane są do:

  1. Zwrócenia się z wnioskiem o uzyskanie weryfikacji warunkowej do osoby odpowiedzialnej za sprawy sędziowskie w danym okręgu (OZJudo – Izabela Kusza, WZJudo – Marcelina Kusza).
  2. Wypełnienia wniosku o przedłużenie licencji (wzór dokumentu dostępny na stronach PZJudo).
  3. Załączenie do wniosku potwierdzenia wykonania opłaty za licencję sędziowską na konto PZJudo.
  4. Zapoznania się z aktualnymi przepisami obowiązującymi w roku 2018.
  5. Zdania testu na najbliższych zawodach z aktualnych przepisów oraz zasad walki w kat. U12.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć nie później niż do dnia 26.01.2018r.

Osoby, które planują weryfikację swoich uprawnień sędziowskich w innych okręgach powinny  ten fakt uzgodnić z  osobą odpowiedzialną za sprawy sędziowskie w swoim okręgu.