W załączniku znajduje się projekt rankingu OZJ na 2019 r. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać do dnia 11.01.2019 r. na adres okregowy@oz-judo.pl

Z ważnych zmian: Kluby, które organizują turniej zaliczany do rankingu województwa wielkopolskiego na 2019 r., mają tydzień czasu, liczony od zakończenia zawodów, na przesłanie wyników i skanów list walk na adres okregowy@oz-judo.pl

W przypadku nie przesłania wyników i list walk w terminie, zawody nie będą ujmowane w rankingu i nie zostaną w nim umieszczone w roku 2020.

REGULAMIN RANKINGU OZJ 2019